Andre oppgaver

En rekke oppgaver på gården er knyttet til årstidene. Gress skal klippes på sommeren, snø skal måkes på vinteren, og det skal både sås og høstes i løpet av året. Dermed ligger alt til rette for at man kan prøve seg på forskjellige typer arbeid, og lære mye nytt. Hauger har også vedproduksjon der det sankes tømmer både fra egne områder og tilliggende kommuneskog.