Arbeidspraksis – dagsenter

Kafferast

Dette er en avdeling som tilbyr demente i tidlig fase et opplegg som har som formål å styrke livskvalitet og helse. Her kan man forberede seg til et yrke innen omsorgsarbeid.

 

Mer informasjon om dagsenteret