Arbeidspraksis – dagsenter

For Sykehjemsetaten i Oslo kommune driver vi to avdelinger med inntil 15 plasser til sammen for personer med demens i tidlig fase. I tillegg er det en plass for Romerike. Avdelingene drives av en sykepleier og tre helsefagarbeidere. Et viktig mål er å styrke brukernes livskvalitet og helse. På begge avdelingene er det arbeidsstasjoner for jobbsøkere med interesse for et yrke innen omsorgsarbeid. I en assistentfunksjon kan en være med på mange av de daglige oppgavene. Der møter du helsepersonell som er vant til å veilede jobbsøkere. Du kan være en del av det sosiale fellesskapet, delta i måltidene og matlagingen. Du kan være med på de daglige turene og være med i gårdsaktivitetene. Det gjelder alt fra riding, stell av hester, sauer og smådyr til dyrking av grønnsaker og plukking av bær og frukt. Med flere hjelpende hender kan vi individualisere oppleggene på en bedre måte.

Mer informasjon om dagsenteret