Arbeidstrening

En god start på veien mot arbeidslivet.
Arbeidsforberedende trening, AFT.

Vi har et arbeidsrettet tilbud som først og fremst tar utgangspunkt i gårdens ressurser. Dette er et Inn på tunet tilbud. Det vil si at vi tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Vi skal skape et grunnlag for mestring, utvikling og trivsel for mennesker som av ulike grunner ikke har kommet inn i arbeidslivet eller har falt ut. Her vil en finne meningsfylte aktiviteter som gradvis forbereder en på en plass i arbeidslivet. Vi kan være fleksible og tilpasse oppgaver og arbeidsmengde etter dagsform og forutsetninger. For å finne veien inn i arbeidslivet tar vi utgangspunkt i din kompetanse, dine kvalifikasjoner, yrkesønsker og interesser. Du får grundig oppfølging uavhengig av alder eller bakgrunn. På våre arbeidsstasjoner kan du arbeide, trene og forberede deg til en ekstern jobb eller arbeidspraksis.

Vi er mange som kan hjelpe deg videre mot en arbeidsplass. Blant våre ansatte har vi fagarbeidere, arbeidsveiledere, jobbkonsulenter og psykolog. Vi kartlegger og prøver ut arbeidsevnen din, gir karriereveiledning og finner ut av interesser og muligheter. Du får rådgivning om veien videre, og vi har kontakt med mange bedrifter utenfor gården. Vi kan hjelpe deg med praksisplass eller finne fram til et ordinært arbeid.

En styrke ved vårt tilbud er at vi har mange ulike arbeidsstasjoner. Et variert tilbud gjør at vi kan møte mange forskjellige behov. Det kan være viktig å få prøvd ut ulike sider ved seg selv før en gjør endelige valg mot arbeidslivet. En jobbsøker binder seg ikke til en bestemt arbeidsstasjon. Det viktigste er å finne fram til det den enkelte kan trives med og som du finner utviklende. I dette ligger at det er mulig å skifte arbeidsstasjon underveis når det blir vurdert som hensiktsmessig, og at du kan få et opplegg som går på tvers av flere arbeidsstasjoner.

Når du kommer til oss for første gang, avholdes det en oppstartsamtale. I dette møtet legger vi vekt på å få kartlagt tidligere erfaringer, fysiske muligheter og begrensninger, interesser, ønsker og forventninger til arbeidstreningen. Vi vil presentere de ulike arbeidsstasjonene og sammen komme frem til hvor du skal starte.

Under finner du mer informasjon om de forskjellige avdelingene og oppgavene på gården.