Dagsenter


Faldalen Virksomhetssenter er en Inn på tunet bedrift som har  avtale med Oslo kommune om å tilby 8 dagsenterplasser for personer med demens i tidlig fase. Avdelingen driftes av en sykepleier og en omsorgsarbeider. Det er satt av inntil 2 plasser for AFT (på tiltak via NAV) som har dette som arena for arbeidstrening. Dette er med på å styrke bemanningen på avdelingen.

Dagen starter med at brukeren blir hentet hjemme i minibuss. Dagen starter med at de får en god frokost med bl. annet egg fra gården. Etter frokosten organiserer de ansatte aktiviteter tilpasset brukerne. Det vil bli lagt stor vekt på mestring og trivsel.

Beliggenheten byr på mange muligheter, eks. turgåing i naturskjønne omgivelser med utsikt over Øyeren. Vi har en gapahuk i passelig gangavstand til gården, som vil bli flittig brukt. Det ligger også fiskevann i nærheten, med mulighet for fisketurer. På gården er det snekkerverksted, høner, hester, smådyr, hunder, vedproduksjon og en flott hage.

Her vil en også finne meningsfylte aktiviteter som gir mestringsfølelse gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Hos oss kan vi være fleksible og tilpasse oppgaver etter dagsform og forutsetninger. Vi vil ha et variert tilbud som kan møte ulike behov. Vi vil finne fram til det den enkelte kan trives med og finner givende. I dette ligger at det er mulig å bevege seg fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon i løpet av en dag. Når brukeren kommer til oss for første gang vil vi så raskt som mulig invitere til en velkomstsamtale sammen med de pårørende. I dette møtet legger vi vekt på å få kartlagt brukerens tidligere erfaringer, fysiske muligheter og begrensninger, interesser, ønsker og forventninger til oppholdet. Vi vil presentere de ulike mulighetene for brukeren og de pårørende for å bli kjent med tilbudet vårt.

Hver arbeidsstasjon har sin arbeidsveileder som i samarbeid med personalet på dagsentret vil legge til rette for deltagelse på de ulike arbeidsstasjonene.
Det blir servert middag før hjemreise. Vi legger stor vekt på måltidene som blir servert. Det legges til rette for at den enkelte spiser godt og får i seg næringsrik og variert mat og drikke. På dagaktivitetstilbudet gir samling rundt et dekket bord god anledning til å oppleve sosialt felleskap, tilhørighet og kunne ha betydning for andre.
Brukerne blir kjørt hjem til bostedsadresse.

Eksempel på dagsplan:
09:30: Frokost
10:15: Tur
11:15: Samlingsstund med kaffe, samtale, sang og musikk.
12:00: Aktiviteter inne og ute.
13:30: Middag
14:30: Avreise

Kontaktinformasjon:
Hauger gård dagsenter
Haugveien 73
1903 Gan
Tlf. 48 84 04 85
E-post:
dagsenter@virksomhetssenter.no

Hvordan søke: Det er bydelene som administrerer tilbudet. Nærmere informasjon om hvem du skal henvende deg til, kriteriene for å få tildelt plass, søknadsskjema, hvordan inntaket foregår og egenandel får du ved å gå inn på nettsiden til den bydelen du bor i. Om det er ønske om omvisning på gården, ta gjerne kontakt med oss direkte!