Eggproduksjon

På Hauger har vi satset på høner og eggproduksjon. Dette er den viktigste landbruksproduksjonen på gården. Med et sterkt fokus på hygiene og dyrevelferd gir dette mye arbeid. Det er mange oppgaver inne i selve hønehuset og i pakkeriet. Hønene legger ca. 50 000 egg hver eneste uke. Produksjonen er automatisert, men det går ikke uten menneskelig bistand, eggene skal vaskes, kontrolleres og pakkes og plukke feillagte egg inne hos hønene. Dette gir jobbsøkerne en god og ikke minst reell arbeidsplass. Erfaring herfra vil være nyttig overfor produksjonsbedrifter generelt. De fleste eggene blir hentet av Nortura, men vi har også en del direktesalg. Der får en erfaring med kundebehandling da gården har eget utsalg. En kan også være med på utkjøring av større leveringer til bedrifter o.l.