Eggproduksjon

Egg1
På Hauger har vi satset på høner og eggproduksjon. Hovedriften baserer seg på 7500 frittgående høner i et helt nytt anlegg. Høner og ny innredning er på plass og nødvendige ombygningsarbeider er gjort. Dette gir deltagerne en god og ikke minst reell arbeidsplass.