Kjøkken

 Kjøkken-servering
Vi har eget kjøkken og en spisesal som vil fungere som en del av denne arbeidsstasjonen.
Vi tror at det å ha en felles lunsj midt på dagen, vil bety mye utover selve måltidet. Det skaper fellesskap, en arena for sosial trening og utgjør en uformell møteplass. Ingen skal tvinges inn i dette, men ha en invitasjon til deltagelse. Det er mennesker som faller utenfor arbeidslivet, fordi de ikke mestrer de uformelle sidene ved deltagelse. De som skal jobbe med kantina direkte må produsere lunsjen og få en forståelse av hva som inngår i et fullverdig kosthold. I dette inngår menyplanlegging, opplæring i kost og ernæring, hygiene og renhold. I dette inngår også en viss lagerstyring, bestille innkjøp, bruke utstyr, avfallshåndtering og internkontroll.