Kjøkken/renhold

For jobbsøkerne har vi eget kjøkken og spisesal. Det er 18 jobbsøkere i tiltaket når det er fullt og i tillegg kommer de ansatte. Alle skal ha mat og vi spiser sammen i kantina. De som har dette som arbeidsstasjon, er med på å  produsere lunsjen og sette fram maten, vi bestreber oss på at det skal lages en varmrett hver dag. Jobbsøkerne får en forståelse av hva som inngår i et fullverdig kosthold. De er med på å planlegge menyene framover og utarbeider innkjøpslister. Opplæring i kost, ernæring, hygiene og renhold ligger til denne arbeidsstasjonen. Jobbsøker får også erfaring med lagerstyring, bestilling av råvarer, bruk av utstyr, avfallshåndtering og internkontroll. Vi har et eget fokus på at gårdens egne produkter skal brukes i matlagingen.

Dagsentrene har egne kjøkkenavdelinger. Det er et samarbeid med disse avdelingene og det er også mulig å gjøre oppgaver på dagsentrene.

Renhold er en del av denne arbeidsstasjonen. Alle fellesarealer og toaletter skal vaskes hver dag. En plan for renholdet er viktig, og utførelsen må være i henhold til oppsatte kvalitetsmål. Renhold er aktuelt på alle avdelingene på gården.