Snekkerverksted/vedlikehold/bygg

Vi har et godt utstyrt snekkerverksted på ca. 150 kvadratmeter, hvor vi har det meste av nødvendige, stasjonære maskiner og håndverktøy. Vi har satset på noen standardprodukter, men tar også imot spesialbestillinger direkte av kundene. Produktene strekker seg fra enkle dukkestoler til en avansert entré/gangmøbelserie. Vi har lagt vekt på et produktspekter der alle skal ha mulighet for å få utfordringer og føle mestring gjennom de oppgaver de får. Vi vil gjerne favne de som er usikre og har liten tro på egne evner ved å tilpasse oppgavene.

De som jobber på verkstedet, får opplæring i bruken av maskinene i henhold til en opplæringsplan. Her går arbeidsleder gjennom maskinene med fokus på sikkerhet sammen med deltakeren. Det gis videre opplæring i de produktene de skal produsere. Vi har arbeidsbeskrivelser for hvert produkt som vi har med underveis i hele opplæringen. Etter hvert som jobbsøkeren begynner å bli trygg og klarer seg mer på egenhånd, begynner han/hun å arbeide mer selvstendig.

Gjennom å jobbe på verkstedet får jobbsøkeren innblikk i hvordan et snekkerverksted drives og hva det vil si å jobbe i en produksjonsbedrift. De lærer om trevirke, forskjellige sammenføyningsmetoder, overflatebehandling, bruk av håndverktøy, materialoptimalisering, bruk av maler i produksjon m.m. Her får de trent opp finmotorikken og nøyaktighetsevnen. De lærer også tålmodighet ved å ta den ekstra tiden som må til, for å oppnå den nøyaktighet som møbelproduksjon krever. Mange opplever mestring på områder de tvilte på de skulle klare i utgangspunktet. En får også trent seg på en sosial arena sammen med de andre i arbeidsmiljøet. På slutten av arbeidsdagen kan en føle tilfredshet over å ha utrettet noe (ferdig produkt, eller deler av et produkt). Jobbsøker får med seg praktiske erfaringer som er nyttige i mange sammenhenger. Alle kan jobbe på verkstedet så sant de ikke har noen form for støvallergier eller liknende. Vi har hatt deltakere med motoriske utfordringer som ved hjelp av tilpassede oppgaver, har klart seg bra på verkstedet.

Gården er i stadig utvikling. De siste årene har det vært flere store byggeprosjekter. Snekkergruppen har også tatt seg av dette. Noen konsentrerer seg mest om produksjon på verkstedet, mens andre har mest interesse for bygg og tømrerarbeid. Dette er også arbeid som lar seg kombinere. Maskinene på verkstedet blir mye brukt til ting som skal settes opp ute. De siste byggeprosjektene har vært en flott grillhytte, en ny lageravdeling og smådyrsavdeling. I tillegg til nybygging kommer alt som kreves av vedlikehold på gården.