Snekkerverksted

Borring

Vi har et godt utstyrt snekkerverksted på ca. 150 kvadratmeter,  hvor vi har det meste av stasjonære maskiner og håndverktøy som et snekkerveksted trenger. Her kan det jobbe inntil 7 deltagere med de produktene vi har på verkstedet. Produktene strekker seg fra enkle dukkestoler til en avansert entrè/gangmøbelserie. Vi har lagt vekt på produktspekter slik at alle skal ha mulighet for å få utfordringer og føle mestring i de oppgaver de får. Samtidig skal vi favne de som er veldig usikre og har liten tro på egne evner ved å trygge dem med helt enkle oppgaver.

De som jobber på verkstedet, får opplæring i bruken av maskinene i henhold til opplæringsplan. Her går arbeidsleder gjennom hele maskinen med fokus på sikkerhet sammen med deltakeren. Det gis videre opplæring i de produktene de skal produsere. Vi har arbeidsbeskrivelser for hvert produkt som vi har med underveis i hele opplæringen. Etter hvert som deltakeren begynner å bli trygg og klarer seg mer på egenhånd, begynner han/hun å arbeide mer selvstendig.

Gjennom å jobbe på verkstedet får deltakeren innblikk i hvordan et snekkerverksted drives og hva det vil si å jobbe i en produksjonsbedrift. De lærer om trevirke, forskjellige sammenføyningsmetoder av trevirke, overflatebehandling, bruken av håndverktøy, materialoptimalisering, bruk av maler i produksjon m.m.. Her får de trent opp finmotorikken og nøyaktighetsevnen sin. De lærer også tålmodighet ved å ta seg den ekstra tiden som må til for å oppnå den nøyaktighet som møbelproduksjon krever. Deltakeren opplever mestring på områder de tvilte på de skulle klare i utgangspunktet. Han/hun får trent seg på en sosial arena sammen med andre deltakere, de får en god og sunn døgnrytme og de ser på slutten av arbeidsdagen at de faktisk har utrettet noe (ferdig produkt, eller deler av et produkt). Deltakeren får med seg en praktisk erfaring som gjør det lettere for dem å ta noen praktiske utfordringer når de er ferdig på virksomhetssenteret. Alle kan jobbe på verkstedet så sant de ikke har noen form for støvallergier eller liknende. Vi har hatt deltakere med store motoriske utfordringer som ved hjelp av tilpassede oppgaver har klart å besette høyt betydningsfulle oppgaver på verkstedet.