Stall og dyrehold

Hester1

Vi har 12 - 13 hester på gården og dette er en populær arbeidsplass. Vi har 6 stallbokser mens resten av hestene er på utegang. To av hestene er Fallabellaer. Dette er verdens minste hesterase. De går ofte fritt på tunet og er med på å skape et gårdsmiljø. De er også med på noen av turene til dagsenteret. Det er gode omgivelser for ridning rundt gården. Vi har avtale med Fet kommune og nabogården om å ri over deres grunn. Vi har også ridebane, paddocker etc. De som jobber i stallen, opplever ikke bare arbeid, men kan også bruke hestene når det er muligheter for det.

Det er et tett samarbeid mellom stallen og dagsentrene. Brukerne gjør oppgaver i stallen og de har ridning på programmet. Jobbsøkerne legger til rette for dette gjennom sin arbeidsveileder.

I stallen er det også planer for opplæring. Det gjelder både bruk av utstyr og riktig stell av hestene. Vi legger vekt på høy dyrevelferd og det er viktig å kunne følge de fastsatte rutinene.

Ved siden av stallen har vi bygd en ny smådyrsavdeling. Her er det kaniner, men vi er åpne for at andre dyr også kan få plass her. Disse dyrene har ikke annen funksjon enn at de skal skape trivsel. De skal klappes og koses med, men de skal også stelles, fores og ha rene bur. Dette er en viktig jobb og dyrenes behov kommer alltid først.

I den samme avdelingen har vi også et adskilt område for hunder. Gården har ikke egne hunder, men jobbsøkere og ansatte har anledning til å ha med seg sin egen hund. Det er utarbeidet retningslinjer for dette. Det viktigste er at hunden tilpasser seg og ikke er til unødig sjenanse, og den kan ikke være så krevende at det går ut over jobben eieren skal gjøre.