Transport

Still

Det er mange oppgaver og tjenester på gården som innbefatter transport. Det gjelder både person- og varetransport. Gården har egen minibuss som henter jobbsøkerne i Lillestrøm hver dag og returnerer ved dagens slutt. Bussen brukes også til turer og utflukter. Vi har en liten lastebil som brukes mye. Ferdige produkter skal fraktes til kunder. Det gjelder egg, ved og ferdige produkter fra snekkerverkstedet. Inn til gården skal vi ha alt som trengs til produksjonen. I tillegg har det vært mye byggevirksomhet som trenger materialer. En traktor brukes til en rekke oppgaver på gården. Transporten av brukere til og fra dagsentrene er satt ut til et eksternt selskap.